Cumpara in luna august si Castigi o trotineta electrica! Regulament Concurs!

CASTIGATOR: BEATRICE ANDRE**** - FACTURA AT114984

 

 

Regulament Campanie August 2019

Secțiunea 1. Organizatorul Campaniei 
 
1.1. Campania este organizată de S.C. ASU Trading S.R.L. cu sediul în localitatea Bulai, strada Hagigadar, număr 40, Suceava, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J33/1036/2015, cod fiscal 35233858. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.
 
1.2. Prin simpla participare la Campanie, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial potrivit celor menționate în cuprinsul său.
 
1.3. Campania va putea fi anulată de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului.
 
Secțiunea 2. Locul de desfășurare și durata campaniei
 
2.1. Campania se desfășoară în perioada 01 august 2019 - 31 august 2019 ora 23:59 exclusiv în mediul online, în cadrul paginii de internet: www.stifler.ro, urmând să se desfășoare pe întreg teritoriul României. Orice Participant care plasează o comandă după această dată, nu va fi înscris în Campanie.
 
Secțiunea 3. Dreptul și condițiile de participare 
 
3.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică sau juridică, având domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care achiziționează produse din magazinul online www.stifler.ro.
 
Secțiunea 4. Mecanismul Campaniei 
 
4.1. Pentru participarea în cadrul prezentei campanii, participanții trebuie să plaseze una sau mai multe comenzi în magazinul online www.stifler.ro. Fiecare comandă plasată îi aduce participantului încă o șansă de câștig (mai multe comenzi - mai multe șanse de câștig).
 
4.2. Pentru ca înscrierea să fie validată și participantul să fie declarat câștigător, comanda acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  • să fie finalizată;
  • să fie livrată și ridicată de către Participant;
  • să nu fie generată cerere de retur pentru comanda respectivă.
 
4.3. Pentru ca aceste conditii să fie îndeplinite și să poată fi verificate, extragerea câștigătorului va avea loc în data de 15 septembrie 2019.
 
4.4. Atenționări speciale:  În situația în care cumpărătorul solicită returnarea produsului, acesta va fi exclus din participarea la extragere.
 
4.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări în ceea ce privește respectarea condițiilor menționate mai sus, înainte de înmânarea premiului.
 
4.6. Câștigătorul are obligația de a ne pune la dispoziție o poză cu premiul, în momentul în care ajunge în posesia lui.
 
Secțiunea 5. Premiul Campaniei
 
5.1. În cadrul prezentei campanii, se va acorda ca premiu un Scuter electric Xiaomi Mi, valoarea estimată fiind de 2 499 lei. Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea lui în bani și/sau cu alte beneficii sau produse.
 
5.2. Câștigătorii premiilor vor fi informați de către Organizator, în termen de o zi lucrătoare de la data extragerii, printr-un mesaj pe facebook si prin afișare pe pagina de facebook Stifler.ro. Fiecare câștigător trebuie să confirme, în termen de maxim 2 zile calendaristice de la primirea mesajului, faptul că a participat la campanie. În cazul în care aceștia nu răspund în termen, vor fi invalidați și își vor pierde dreptul de a intra în posesia premiului și, astfel, se va trece la validarea altui câștigător din lista de rezerve extrase. În cazul în care nici rezerva nu se validează, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile. Premiile neatribuite, indiferent de motiv, rămân la dispoziția organizatorului.
 
Secțiunea 6. Informarea publicului 
 
6.1. Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare pe pagina www.stifler.ro pe toată perioada de desfășurare. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. 
 
6.2. Câștigătorul va fi extras cu ajutorul platformei random.org, în data de 15 septembrie 2019.
 
6.3. Întrucât S.C. ASU Trading SRL, în calitate de Organizator, solicită participanților la Campanie date ce au caracter personal, Organizatorul asigură și protejează drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”). Astfel că, în momentul anunțării câștigătorului, vor fi afișate prenumele și parțial adresa de e-mail și numărul de telefon.
 
Secțiunea 7. Întreruperea campaniei
 
7.1. Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii www.stifler.ro sau pe paginile magazinului de pe rețelele de socializare.
 
Secțiunea 8. Litigii 
 
8.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 

Ultimele stiri

  Produsul a fost adăugat în coș